We kunnen u een reisbijstand aanbieden voor een privéreis naar Wit-Rusland.

We moeten echter wel rekening houden met een aantal beperkingen in onze vrijheid om ter plaatse te opereren die het gevolg zijn van internationale embargo's

Hieronder vindt u wat meer info:

Europ Assistance is, zoals elke onderneming en elk individu, verplicht de nationale en internationale regels inzake de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de internationale sanctieregels te respecteren.

Daarom zal Europ Assistance geen dekking bieden, noch een prestatie ten laste nemen, noch schadevergoeding betalen, noch een voordeel of dienst verstrekken zoals beschreven in de polis, indien dit het bedrijf zou blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking krachtens de resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika.

Wit-Rusland is momenteel een land waarvoor een verhoogde waakzaamheid aan de dag gelegd moet worden ten aanzien van transacties met natuurlijke personen, juridische entiteiten en financiële instellingen.

Als gevolg van de huidige sanctieregelingen die van kracht zijn tegen Wit-Rusland, kunnen we problemen ondervinden bij de uitvoering van alle of een deel van de diensten die onder het contract vallen. In die omstandigheden kunnen bepaalde medische bijstandsprestaties waarin dit contract voorziet, worden gegarandeerd door terugbetaling en niet door rechtstreekse dekking. Elke persoon, bedrijf of organisatie die een transactie aangaat met een persoon, bedrijf of organisatie die onder een sanctieregime valt, kan ook worden bestraft. In een dergelijk geval is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de diensten uit te voeren die onder de overeenkomst vallen.

Meer informatie vindt u op volgende websites:

• Verenigde Staten van Amerika: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

• Europese Unie: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

• Verenigde Naties: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

Indien u hierover vragen heeft, helpen we u graag tijdens de kantooruren op het nummer 02 541 91 91.

Heb je het antwoord gevonden?