Ja, Covid-19 wordt beschouwd als een ziekte en wordt dus gedekt door uw reisbijstand, zelfs als u zich in een "rode zone" bevindt. Voor deze ziekte zal onze medische interventie echter onderworpen zijn aan zeer strenge sanitaire maatregelen en protocollen, zoals opgelegd door het land waar u zich bevindt en het land waarnaar u eventueel gerepatrieerd zou moeten worden. De medische kosten en de eventuele kosten van een door een arts bevolen verlenging van het verblijf (quarantaine), waardoor u niet op de oorspronkelijk geplande datum naar huis kunt terugkeren, worden gedekt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van het Reisbijstandscontract dat u hebt afgesloten.

Opgelet: Landen, regio's of gebieden waarvoor de overheidsinstanties (FOD Buitenlandse Zaken) een algemeen reisverbod of een verbod op alle reizen met uitzondering van essentiële reizen hebben uitgevaardigd, zijn niet gedekt. Indien u echter reeds op die bestemming was vóór het reisverbod van kracht werd, kunt u wel een beroep doen op onze bijstandsdiensten.

Heb je het antwoord gevonden?