Onze hulp bij de behandeling zal hoe dan ook afhangen van de concrete situatie.

Wij voorzien in elk geval een terugbetaling van de eerste 5 sessies van één uur bij de psycholoog.

Heb je het antwoord gevonden?