U bezorgt ons de aankoopfacturen van gestolen, verloren of beschadigde bagage en voorwerpen;

Diefstal

Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale overheden op de plaats

van de diefstal (politie, Rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, …), een procesverbaal laten opmaken en de sporen van inbraak laten vaststellen;

Verlies door een transporteur

De documenten die zijn afgegeven door de vervoerder (zee-, lucht-, trein- of

wegvervoer) toen uw bagage of voorwerpen verloren zijn geraakt terwijl ze onder zijn

juridisch toezicht stonden. Eis dat een verklaring en een attest van definitief verlies

worden opgesteld en bewaar alle vervoersdocumenten;

Beschadigde bagage

Voor de gedeeltelijke beschadiging van uw bagage en persoonlijke bezittingen dient u ons de factuur te sturen van de herstelling of een attest van niet-reparatie.

Heb je het antwoord gevonden?