Heeft u medische kosten gehad in het buitenland?

Europ Assistance zal het op zich nemen uw kosten te vergoeden na de tussenkomst van uw ziekenfonds (verplichte en bijkomende ziekteverzekering) of van elke andere ziekteverzekering.

Daarom vragen we u eerst de documenten verbonden aan uw kosten voor te leggen aan uw ziekenfonds. Het is best om er zelf altijd een fotokopie van te bewaren.

Na de terugbetaling (of weigering) van uw ziekenfonds, kan u ons dan het resultaat van uw aanvraag én de originele documenten bezorgen zodat wij het dossier op onze beurt kunnen behandelen.

Als uw ziekenfonds de terugbetaling weigert, stuur ons dan het attest van weigering met de originele documenten via de post naar

Europ Assistance

Kantersteen 47

1000 Brussel

Heb je het antwoord gevonden?