Alle begunstigden van het contract worden automatisch opgenomen op het reisverzekeringsattest. Het is dus niet nodig om een afzonderlijk attest per begunstigde te downloaden. Deze procedure  vormt geen enkel probleem voor de geldigheid van het document.

Opgepast: Als u een attest download zal er automatisch een document worden aangemaakt voor elke begunstigde die op het contract vermeld staat. Het PDF document zal dus uit verschillende pagina's bestaan.

Als het gaat om een tijdelijke bijstand met Rusland als bestemming, waarbij de verschillende reizigers op verschillende adressen wonen, neemt u best contact op met onze klantendienst.02 541 91 91 (de snelste manier) of via admin@europ-assistance.be.
We zullen u dan de nodige documenten bezorgen als u ons de adressen van alle reizigers kan bezorgen.


Heb je het antwoord gevonden?