Niet alle contracttypes geven automatisch recht op een vervangwagen bij technische problemen. 

Drive
In de formules "Drive Belgium Plus" en "Drive Across" heeft de klant recht op een vervangwagen in repectievelijk België en België en zijn buurlanden. In België is dat voor een periode tot 5 dagen en in de buurlanden tot 10 dagen.

Jaarlijkse bijstand met mobiliteitsoptie
Onze Jaarlijkse bijstandscontracten met de mobiliteitsoptie geven de klant recht op een vervangwagen voor het dagelijkse gebruik hier in België. Dit is een optie.

Bij pech in het buitenland, zal u altijd aanspraak kunnen maken op een mobiliteitsbudget dat aangewend kan worden om een vervangwagen te voorzien. Daar bovenop zullen we de klant aan het einde van zijn reis ook ¨nog naar huis brengen.

Heb je het antwoord gevonden?