In het beschreven geval wordt de quarantaineperiode die voorafgaat aan de positieve medische diagnose beschouwd als een periode waarin uw medische bijstand wordt geactiveerd, met vergoeding van uw in het buitenland gemaakte medische kosten en de daaruit voortvloeiende kosten voor de verlenging van uw verblijf. U bent verplicht om alle bewijsstukken in te dienen. Europ Assistance Belgium betaalt dan uw medische kosten na tussenkomst van uw ziekenfonds, tot het maximumbedrag dat door uw reisbijstandscontract wordt gedekt.

Heb je het antwoord gevonden?