Anderhalve maand vóór de vervaldag zullen we u een uitnodiging sturen om uw polis te hernieuwen. Aan u om op dat ogenblik te beslissen of u daarop ingaat of niet.

Heb je het antwoord gevonden?