Na de hernieuwing van uw jaarlijkse polis zenden we u niet automatisch een bevestiging.
U kan via uw klantenzone op elk ogenblik zien of uw polis nog steeds in status van hernieuwing is, of dat we de betaling hebben ontvangen.

Heb je het antwoord gevonden?